Onze innovaties

Van der Hoeven Horticultural Projects is er trots op de meest innovatieve kassenbouwer ter wereld te zijn. Met ons toegewijde team van vakmensen zijn wij dagelijks bezig met het innoveren van onze kassen.

Voor elke teelt een oplossing

Voor elk klimaat de oplossing bieden voor een grootschalige efficiënte en circulaire productie van elk gewas, met hoogtechnologische autonome systemen.

Met een R&D-team in huis verleggen we continu grenzen. Onze specialisten combineren expertise op uiteenlopende terreinen, van plantfysiologie en mechanische systemen tot klimaat, water en energie. Intensieve samenwerkingen zijn er met gerenommeerde kennisinstituten, zoals Wageningen University, TU Delft en TNO. Het doel: voorloper zijn en blijven in de ontwikkeling van innovatieve en efficiënte hightech oplossingen, zo circulair mogelijk.

Vooruitgang creëren op elk gebied

Ons R&D-team werkt aan vooruitgang op elk gebied. Klimaatbeheersing bijvoorbeeld, waar alternatieve energiebronnen het verbruik van fossiele brandstoffen overbodig kunnen maken. In combinatie met het revolutionaire ModulAIR systeem zijn zelfs in de meest uitdagende klimaatregio’s ideale kascondities realiteit. Door hergebruik van reststromen kan een modern glastuinbouwbedrijf toe met een minimum aan water en meststoffen. Op bepaalde locaties kan het gebruik van industriewater een optie zijn. Ook systemen om op grote schaal zeewater te ontzilten of met zeewater te koelen bestaan al. Het onderzoek bij Van der Hoeven concentreert zich zelfs op de mogelijkheid water dat het gewas verdampt te condenseren.

Van der Hoeven richt zich daarnaast op de mogelijkheden van het gebruik van restwaterstromen in de kas, waarbij kan worden gedacht aan industrieel en sanitair afvalwater, ontzilt zeewater of het afvangen van plantverdamping.

Onze aandachtsgebieden

Klimaatbeheersing

 • Efficiënte oplossingen voor warme en vochtige klimaten
 • Gepatenteerde nachtkoeling
 • Octrooi op eigen, efficiënter halfgesloten ModulAIR-concept
 • Homogene luchtstroom
 • Gepatenteerde ventilatienok en testen en verificatie van klimaatsysteem als input voor onze adviesmodellen

Waterefficiëntie

 • Ontwikkeling en implementatie van technologie (zie afbeelding hieronder)
 • Eigen exclusieve geverifieerde kwaliteitstabel water als input voor advies
 • Innovatieve (gepubliceerde) wateroplossingen

Teeltsystemen

 • Mobile goten (MGS) voor bladgroenten
 • Semigesloten aardbeien kassen
 • Gepatenteerd concept

Autonome teelt inclusief sensoring met onze partner Source

 • Maximaliseren van de ROI voor klanten tijdens werkzaamheden, door risicobeperking en maximaliseren van de efficiëntie