Nieuws
Verander taal

Sales Manager Bas Duijvestijn vertelt zijn verhaal aan Dutch Greenhouse Delta

Dat groenten telen in de Golfregio geen sinecure is en andere eisen stelt dan de teelt in Noordwest-Europa, zal niet verbazen. Een heet en soms vochtig klimaat en grote waterschaarste maken het telen van gewassen hier tot een grote uitdaging. Van der Hoeven Horticultural Projects zette de laatste jaren sterk in op ontwikkeling van kasconcepten die technische oplossingen bieden voor dergelijke uitdagingen. Dat heeft het bedrijf uit Den Hoorn een goede positie opgeleverd in de regio. Bas Duijvestijn werkt sinds vier jaar als Sales Manager bij Van der Hoeven en is sinds anderhalf jaar ook commercieel verantwoordelijk voor de Golfregio. “Ik ben in deze rol de schakel tussen de technische voorbereiding vanuit Nederland en de klant in de regio”, zegt Bas. Hij komt uit een telersfamilie, maar werkte ook enkele jaren als jurist. “Mijn werk bij Van der Hoeven bestaat uit relatiebeheer, acquisitie en de begeleiding van projecten - van offertestadium tot en met oplevering.”

Gastvrijheid
Het bevalt Bas uitstekend om te werken in de Golfregio. Hij vliegt ongeveer één keer per maand naar het gebied toe. “Persoonlijk geniet ik vooral van de gastvrijheid die er heerst en waarmee je altijd verwelkomd wordt. Het zit er in de cultuur om gasten ruimhartig te verzorgen, dat is vanzelfsprekend heel prettig.” Ook is het volgens hem plezierig werken vanwege de mooie positie die Van der Hoeven heeft opgebouwd in het Midden-Oosten. “Vier jaar geleden hebben we een tomatenkwekerij van ruim 11 hectare gebouwd in Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was de eerste grootschalige moderne kas in die regio.”

Het bedrijf haalde het project binnen dankzij de technologische oplossingen die het in huis heeft om te kunnen telen in een warm en vochtig klimaat. “Onze kasconcepten ModulAIR en HACo bieden koelingsmogelijkheden die het mogelijk maken ook midden in de woestijn een geschikt kasklimaat te creëren. Het is mooi dat we met onze westerse techniek oplossingen kunnen bieden voor de problemen waar telers in de Golfregio mee worstelen.”

Uitdagingen
Net als veel andere gebieden met grote bevolkingsconcentraties biedt ook de Golfregio grote kansen voor producenten van glastuinbouwtechniek. “De wereldbevolking groeit en dat geldt ook voor de vraag naar kwalitatief hoogwaardige en duurzaam geteelde groenten en fruit. In de Golfregio is dat niet anders”, zegt Bas. “Lokale telers worstelen hier vooral met het efficiënt telen in het woestijnklimaat en het grote watertekort. Daarnaast zijn steeds meer ondernemers en consumenten ook bewust bezig met verduurzaming. De glastuinbouw biedt veel mogelijkheden voor de productie van voedsel met een lage milieu footprint.”

  
Armela Farms                                                                                                                   Bas Duijvestijn

Armela Farms
Het meest recente project van Van der Hoeven in de Golfregio is hier een schoolvoorbeeld van. Dit betreft een slateeltbedrijf van twee hectare glas, dat gebouwd wordt in opdracht van Armela Farms en medio herfst 2021 wordt opgeleverd. “Deze ondernemers zien het al enkele jaren als hun missie om lokaal bladgroenten op hoogwaardige en duurzame wijze te telen voor afnemers als fastfoodketens, supermarkten en internationale handelshuizen. Ze teelden al langer groenten in tunnelkasjes en wilden een stap vooruitzetten. Twee jaar geleden klopten ze bij ons aan. ‘Sla telen kunnen we, maar het kan veel beter als we over optimale technologie beschikken’, zo zeiden ze.”

Bas legde de techniek die Van der Hoeven in huis heeft langs hun wensen en daarnaast werden de klimatologische omstandigheden meegenomen om samen tot het juiste ontwerp te komen. “Bladgroenten zijn de kwetsbaarste tuinbouwgewassen. Daarom kan ik wel zeggen dat de technische complexiteit hoog lag en de uitdaging dus ook. Maar niet alleen de klimaatbeheersing is geavanceerd in dit splinternieuwe bedrijf. Van het zaaien tot het oogsten en inpakken: alles is geautomatiseerd.”

Gesloten kasprincipe
Aan de basis van de kas voor Armela Farms staat het concept ModulAIR. Dit is een semi-gesloten kas, het resultaat van doorontwikkeling van het gesloten kas-principe en specifiek bedoeld voor warme en drogere klimaatregio’s. “Deze kas kan ’s winters half-open en in de zomermaanden geheel gesloten draaien. Hij gaat dan zo goed als dicht, waarbij zowel de lucht als de toegediende CO2bijna honderd procent worden gerecirculeerd. Essentieel voor de Golfregio is natuurlijk de koelcapaciteit van dit concept.”

De kas is gebouwd met een corridor langs de gevels. Hierin wordt de lucht geconditioneerd tot de benodigde temperatuur en vandaar met ventilatoren in de luchtslurven onder de planten geblazen. Via de poreuze slurven verspreidt de lucht zich door de kas. “De luchtramen gaan alleen open om de luchtdruk te regelen. Voor een egaal binnenklimaat wordt een beetje overdruk in de kas gecreëerd”, legt Bas uit.

De kas voor Armela Farms bevat dus enorm veel technische innovatie. Bas: “Iedereen kijkt altijd naar je laatste project, en als je een goed voorbeeld hebt dat andere geïnteresseerden aantrekt, is dat heel fijn. Tegen de mond- op mondreclame van telers zelf kan ik als Sales Manager niet op praten!”

Tijgers
Bas stipte de gastvrijheid van de regio al aan. De Sales Manager ontmoet tijdens zijn zakenreizen allerlei mensen, zoals (potentiële) klanten, vertegenwoordigers van overheden, investeerders en technici. Hij drinkt kopjes thee op bijzondere locaties en waant zich soms in een setting die je alleen in films ziet. “Zoals die keer toen er in een paleis werd vergaderd boven een glazen vloer waaronder de tijgers heen en weer liepen”, lacht hij.

Vaak reist Bas alleen af naar de Golfregio, maar dikwijls gaan er ook collega’s mee. Zeker als de ontwerpfase van een project zich aandient. “Ik ben nog lang niet uitgekeken in dit deel van de wereld en verheug me op de komende jaren, want de Golf is een enorme groeiregio.”

Supply chain
Bas ziet veel meer mogelijkheden in de Golfregio, ook voor andere toeleveranciers en voor minder complexe teelten. Daar kunnen volgens hem ook hele grote projecten bij zitten, die volledige stadsregio’s gaan voorzien van voedsel. “Hoe je ook bouwt, de belangrijkste thema’s zijn hier telkens de waterschaarste, energievoorziening en supply chain. Voor een beter werkende keten is het een pré dat je als teeltbedrijf meer zekerheid kan bieden over de kwaliteit en omvang van je aankomende oogst. Bij uitstek het kunstje dat wij als glastuinbouwsector goed beheersen.”

Zodra er zich kansen aandienen op het niveau van hele steden of zelfs staten, komt Dutch Greenhouse Delta als partner om de hoek kijken, stelt hij. “Zij zijn er om de Nederlandse kennis en kunde als geheel te ‘branden’. Laat investeerders en overheden goed weten wat wij allemaal in huis hebben. Daar gaat het om.”


Bron: ‘Technology can mean a lot for the Gulf region’ – Dutch Greenhouse Delta

Project Coordinator Daan Kristel vertelt…


Costa’s is gelegen in New South Wales in Australië, vlakbij het dorpje Guyra. Deze klant teelt tomaten, welke bestemd zijn voor de Australische markt. De bouw van het huidige project is van start gegaan in 2019. De werkzaamheden hebben echter tijdelijk stilgelegen, veroorzaakt door de bosbranden die eind 2019 in Australië heersten, maar uiteindelijk is het project in september 2020 hervat. Daan Kristel (Project Coordinator) vertelt over de bijzonderheden en geeft een update van de actuele werkzaamheden op dit project. Daarnaast licht hij toe hoe de goede samenwerking met Costa’s hieraan bijdraagt ondanks de diverse uitdagingen.

Slimme oplossingen
Daan vertelt: “Op de locatie in New South Wales stonden al twee bestaande kassen. Voor dit nieuwe project realiseert Van der Hoeven twee kassen van vijf hectare elk. Daarnaast bouwen we een aparte nursery waar jonge planten zullen worden opgekweekt, welke vervolgens in de uiteindelijk vier operationele kassen geplaatst worden. In de nursery plaatsen we een eb- en vloedvloer om de jonge planten te kunnen voorzien van water. Een dergelijke eb- en vloedvloer is nog niet eerder door Van der Hoeven geplaatst in Australië. En dat is meteen ook het bijzondere aan dit project. Bijzonder om toe te passen in dit land en daardoor extra uitdagend voor ons om de verwachtingen van de klant alsnog te overtreffen. Met slimme oplossingen aan het begin van een project, zorgen we voor een uitvoerend proces wat leidt tot een gestroomlijnd eindresultaat. In de voorbereiding is daarom veel tijd en energie gestopt. Op dit moment is de constructie van de eb- en vloedvloer in volle gang!”

Een fijne samenwerking
“Onze goede voorbereiding en de samenwerking met Costa’s zorgt ervoor dat de werkzaamheden zeer voorspoedig verlopen. Ondanks COVID-19 waarmee we wereldwijd, dus ook in Australië, te maken hebben. Ik ben dan ook erg blij dat alles tot op heden volgens plan verloopt!, ” sluit Daan af.

De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2021 afgerond zijn.

Website VDH Fotos 68 50a89 

Een uniek project voor Van der Hoeven Horticultural Projects in Abu Dhabi

Armela Farms is een grootschalig producent, verpakker en distributeur van op water geteelde sla in de Verenigde Arabische Emiraten. De missie van het bedrijf is om hoge kwaliteit sla met een hoge nutriëntenwaarde te produceren, om bij te dragen aan gezonde levens. Na de lancering van de eerste productielocatie in 2016, is er onderzoek gedaan naar technieken, variëteiten en optimale klimaatomstandigheden, waarna ze hun eerste oogst hadden in augustus 2018. Onlangs is de bouw van een nieuwe productielocatie van start gegaan en staat de afronding gepland voor de zomer van 2021: de grootste volautomatische sla-kas in de Verenigde Arabische Emiraten. Welke slimme oplossingen worden voor Armela Farms toegepast? En hoe ervaart de klant dit zelf?

Uitmuntende Nederlandse tuinbouw-technologie
Armela Farms heeft voor de nieuwe productiefaciliteit gekozen voor Van der Hoeven Horticultural Projects als turn-key leverancier. Daarbij zullen ze gebruik maken van gespecialiseerde technologieën van verschillende Nederlandse leveranciers en onze collega’s van Patron Agri 
Systems. In samenwerking met deze partners zal Armela Farms een 2 hectare groot, volledig geautomatiseerd en data gestuurd teeltbedrijf realiseren: de grootste in zijn soort in de Verenigde Arabische Emiraten. Het bedrijf ligt in Abu Dhabi en zal per jaar meer dan 9 miljoen kroppen sla kunnen telen, het equivalent van 2,3 miljoen kilo per jaar. Er zal jaarrond worden geoogst.

Een krachtige samenwerking in de keten

Al vele decennia heeft Van der Hoeven Horticultural Projects een succesvolle samenwerking met Rijk Zwaan. Rijk Zwaan is een internationaal groenteveredelingsbedrijf met ruim 3500 medewerkers in 30 verschillende landen. Vanuit Nederland worden alle internationale bouwactiviteiten aangestuurd. Voor deze klant hebben we al vele projecten gerealiseerd en ook dit jaar zijn we, zoals altijd, weer werkzaam aan meerdere projecten. Wat maakt onze relatie dusdanig krachtig en succesvol? En welke projecten zijn er door de jaren heen gezamenlijk gerealiseerd?

De basis van het succes
Door de jarenlange samenwerking weten we wederzijds wat we van elkaar kunnen verwachten. We vullen elkaar proactief aan. Jan van der Lee (Project Engineer, Van der Hoeven) is al jarenlang één van de aanspreekpunten voor Rijk Zwaan en vertelt: “De basis van het succes is het wederzijdse vertrouwen dat we in elkaar hebben, wat in iedere laag van samenwerken naar voren komt tijdens de projecten. Op deze manier weten we precies wat we aan elkaar hebben en hoe we elkaar verder kunnen helpen. Alles voor een optimaal resultaat perfect op maat voor de klant en binnen de van tevoren vastgestelde kaders.”

Projecten van Dinteloord tot in Tanzania
Gedurende deze langdurige samenwerking zijn er projecten over de gehele wereld gerealiseerd. Van der Hoeven heeft recentelijk nog een project opgeleverd en een ander project zit in de afrondingsfase. Ten eerste ‘De Hybride’, dit betreft een geheel nieuwe locatie van 8,5 hectare. Het gezamenlijke doel is een veredelingsfaciliteit te creëren, waardoor het veredelingsresultaat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De Hybride is inmiddels, sinds eind vorig jaar, operationeel. Ten tweede; het project Rijk Zwaan Dinteloord van 6 hectare. Een bijzonder kenmerk van dit project is dat de opkweek van plantmateriaal en de vruchtproductie in één bedrijf is samengebracht. Rijk Zwaan Dinteloord zal in de loop van dit jaar in gebruik worden genomen.

LinkedIn Posts 24 f2aef
Tijdens de realisatie van het project in Mexico

Naast deze huidige projecten zijn er door de jaren heen verschillende internationale projecten voor Rijk Zwaan gerealiseerd. In Arusha, Tanzania werd een faciliteit neergezet van 4,5 hectare, welke dient als locatie voor zaadproductie. Hetzelfde geldt voor het project, van bijna 4 hectare, wat Van der Hoeven voor Rijk Zwaan Promex in Mexico heeft gerealiseerd. Roberto Hernandez (Service Engineer, Van der Hoeven) vertelt hierover: “We mogen als Van der Hoeven trots zijn op het feit dat we zo’n high-tech faciliteit in Mexico hebben gerealiseerd. Dit project was een grote uitdaging, maar door de onderlinge samenwerking hebben we een project van wereldkwaliteit neergezet! Hiermee bewijzen we opnieuw dat we projecten van dit kaliber wereldwijd kunnen realiseren.”

Werken in teamverband
Van der Hoeven is meestal vanaf de eerste opzet al de sparringpartner van Rijk Zwaan als het gaat om nieuwe projecten in binnen- en buitenland. “Wij als Van der Hoeven brengen onze kennis van eerder gerealiseerde projecten van Rijk Zwaan in, alsmede onze wereldwijde ervaring bij andere projecten om samen de beste oplossing te verwezenlijken”, aldus Menno van den Brink (COO, Van der Hoeven).

Ook op dit moment wordt er gewerkt aan projecten en tegelijkertijd worden toekomstige projecten al voorbereid.

Op 22 oktober j.l. werd het ModulAIR Platform voor de vijfde keer georganiseerd door Van der Hoeven Horticultural Projects. Na eerdere edities die plaatsvonden bij klanten zoals Sundrop in Australië en Tom d’Aqui in Frankrijk, is deze keer gekozen voor een online variant: het ModulAIR Platform Online. Hierbij ontmoetten klanten van over de hele wereld elkaar op 1 tijdstip in de vroege Europese ochtend.

Gedurende het Online Platform waren er diverse kennissessies waarin onder meer de laatste ontwikkelingen op het gebied van het telen in de semi-gesloten ModulAIR kas werden besproken. Daarnaast werd er, naar aanleiding van de winst van de Autonomous Greenhouse Challenge in juni dit jaar, een inhoudelijke toelichting gegeven op het autonoom telen en hoe de kennis op dit gebied momenteel in de praktijk wordt gebracht bij een aantal grote klanten in Europa en Australië door ons team van specialisten en ervaringsdeskundigen. De klanten zijn op het gebied van duurzaamheid onder andere meegenomen in de innovaties en R&D ontwikkelingen waar men binnen Van der Hoeven Horticultural Projects mee bezig is.

 

Tuinbouwprojecten met IQ

 

Portfolio

logo_vierkant.png

Ons adres

Bezoekadres
Vrij-Harnasch 124
2635 BZ Den Hoorn
Nederland

KvK: 27217083

Neem contact op

t   +31 88 262 66 66
e 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vul ons contactformulier in!

Blijf op de hoogte