Nieuws
Open Panel

Al een aantal jaren zien we in de markt vanuit Oost-Europa een sterke vraag naar onze high-tech kassen. Enerzijds gedreven door overheden om de lokale voedselvoorziening te stimuleren, al dan niet door middel van subsidies, maar ook door een groeiende vraag naar een kwalitatief jaarrond product. In de afgelopen jaren heeft Van der Hoeven verschillende projecten geleverd in o.a. Rusland, Kazachstan en Wit Rusland en in samenwerking met lokale bouwers indrukwekkende projecten gerealiseerd. Daarnaast bieden we bij een aantal projecten uitstekende aftersales service en teeltbegeleiding dat resulteert in sterk groeiende en winstgevende bedrijven.
Hoewel de subsidies in de afgelopen jaren o.a. in Rusland grotendeels gestopt zijn, weerhoudt dit een aantal grote opdrachtgevers niet om door te bouwen en ziet men potentie en bedrijvigheid in voedselproductie onder glas. Zo bouwen we momenteel drie verschillende blokken in Kazachstan voor onze opdrachtgever in Ekibastuz. Het gaat hierbij om 2 projecten van 100.000 m² en een nursery van 10.000 m². In 2015 hebben we hier het eerste tuinbouwproject van 50.000 m² gerealiseerd voor rozenteelt. In 2017 werd besloten om nogmaals een project van 50.000 m² te bouwen voor de productie van tomaten. Eind 2019 zal er dus zo’n 310.000 m² gebouwd zijn, dit betekent dat het dan het grootste high-tech glazen tuinbouwproject is van Kazachstan.
In het zuidelijker gelegen Almaty zijn we onlangs gestart met de bouw van een tuinbouwproject van 50.000 m² waar tomaten in geteeld zullen worden. De verwachting is dat ook dit project eind 2019 opgeleverd zal worden.
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn we druk bezig met het verschepen van de laatste materialen van een 270.000 m² turn-key project naar het Russische Volgograd. Dit project zal de komende zomer al operationeel zijn. Hoewel het een logistieke uitdaging is om een dergelijke hoeveelheid in een dusdanige korte periode uit te leveren, lopen we nog steeds op schema. Iets dat vanzelfsprekend enorm gewaardeerd wordt door de opdrachtgever.

Ekibastuz KAZ 9f7b4In Kasoaka, Japan is de bouw van het tuinbouwproject a 128.269 m² al aardig op weg. Het complex bestaat uit drie kassen waar sla, tomaten en paprika's geteeld gaan worden. Tijd voor een interview met Sano-San, een oude bekende van Van der Hoeven en grondlegger van dit grootste tuinbouwproject in Japan.

1. Kunt u ons iets vertellen over uw carrière?
Na mijn afstuderen aan de Faculty of Agriculture van de Kyoto Prefectural University begon ik mijn carrière bij Kagome Co., Ltd., de grootste producent van tomatenproducten in Japan. Nadat ik in 1998 president van Kagome USA werd, beheerde ik Kagome's bedrijfstak voor de kweek van verse tomaten in grootschalige kassen en werd ik in 2006 managing executive officer. Na mijn vertrek bij Kagome, in 2016, heb ik SARA Inc. gesticht.
 
2. Wat is de missie van uw bedrijf, SARA?
Bij SARA, wat staat voor Smart Agribusiness Research & Alliance, willen we iedereen in Japan het hele jaar laten genieten van verse, heerlijke, gezonde en veilig geteelde groenten. Om dit doel te bereiken, combineren we de modernste tuinbouwtechnologie met de allernieuwste hernieuwbare energietechnologie, om zo een efficiënt, duurzaam en voordelig tuinbouwsysteem te creëren.
Voor onze introductie hebben we een enorm stuk gewonnen land gekozen in Kasaoka Bay, Okayama Prefecture. Deze regio vormt een van de vier grootste stukken gewonnen land van Japan en de onbewerkte bodem biedt de perfecte omgeving voor een volledig nieuwe benadering van landbouw. Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap, te investeren in intensief onderzoek en strategische partnerschappen aan te gaan met een verscheidenheid aan bedrijven, proberen we een model op te zetten dat ons voorbereidt op de toekomst van de agricultuur.
Onze kracht ligt niet alleen in de grootte van ons bedrijf, maar in de omvang van onze ambities. We zetten ons in om een vernieuwend groentebedrijf op te zetten, niet alleen in Japan, maar in heel Azië, dat de innovatieve tuinbouwtechnieken die we nu bezitten doorontwikkelt tot een nog geavanceerder en efficiënter niveau. 

3. In Kasaoka, Japan, bouwt u op dit moment het grootste tuinbouwproject van zijn soort.
Dit tuinbouwproject beslaat 128.269 m² en bestaat uit drie kassen waar sla, tomaten en paprika's zullen worden geteeld. 
Waarom hebt u besloten dit high-tech tuinbouwproject op dit punt in uw carrière te bouwen?

Zelfs nadat ik in de afgelopen 20 jaar diverse kassen in Japan heb gebouwd, heb ik de tomatenteelt niet tot een innovatief hoger niveau kunnen brengen. Voor de toekomst van de Japanse glastuinbouw en voor jonge telers zou ik graag een grootschalig, succesvol tuinbouwbedrijf willen opzetten, dat niet van subsidies afhankelijk is.

4. Wat maakt dit project uniek?
De projecten van SARA worden ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Van der Hoeven en het Japanse bedrijf Takuma. Dit bondgenootschap, met kennis over technologisch hoogstaande semi-afgesloten broeikassen en geavanceerde krachtopwekking uit biomassa, bouwt samen de eerste broeikas met airconditioning ter wereld, die volledig met duurzame energie werkt.
 
5. Waar gaat u uw sla, tomaten en paprika's op de markt brengen?
SARA biedt haar kwalitatief hoogstaande groenten vooral aan grote supermarkten in Japan aan.

6. Hoelang werkt u al met Van der Hoeven?
Ik kwam 20 jaar geleden voor het eerst in contact met Van der Hoeven, in Canada. 
Na vele kasbezoeken en consultaties heb ik in 2003 gekozen voor Van der Hoeven als partner bij het bouwen van de grootste tomatenkas in Japan (10 ha).

7. Hoe zou u de samenwerking met Van der Hoeven omschrijven?
Ik ben erg blij met de open bedrijfscultuur bij Van der Hoeven, waardoor het eenvoudig is om te communiceren met iedere medewerker, van de topmanagers tot de ervaren technici, projectmanagers, logistieke medewerkers, verkopers en opzichters ter plekke.

8. Wat is uw visie voor de toekomst van tuinbouw in Japan?
De bedrijfstak ontwikkelt zich wel richting moderne kassen, maar de meeste groenten worden nog steeds verbouwd in kleine, plastic kassen, door families met subsidie gebouwd. Ik ben van mening dat de Japanse overheid zou moeten investeren in de ontwikkeling van enorme agroparken voor grootschalige tuinbouwbedrijven.

9. Wat zijn uw ambities of die van uw bedrijf voor de komende 5 jaar?  
Na het succesvol afronden van het huidige SARA-project, verwacht ik de volgende fase uit te breiden van een vergelijkbaar kasproject op gewonnen land in Kasaoka, met de hulp van nationale en internationale investeerders. Verder hoopt SARA kwalitatief hoogstaande verse groenten te exporteren naar alle grote steden in de landen in Zuidwest-Azië.  Ook zie ik kansen om in die landen vergelijkbare projecten te ontwikkelen, gebaseerd op dezelfde SARA-bedrijfsmodellen.

 1708180284re 31ce2

Begin van dit jaar vond het derde ModulAIR platform plaats in Zuid-Australië bij Sundrop Farms. Het platform is een initiatief van Van der Hoeven, in het leven geroepen om nóg meer uit de ModulAIR kassen te halen en van elkaars kennis te leren. De groep bestaat inmiddels uit 26 man, een aardige groei sinds de start in 2016 met 8 deelnemers. We interviewden één van de deelnemers van de laatste bijeenkomst in Australië: Phil Ritchie van Rijk Zwaan.

In mei 2017 werd de eerste ModulAIR sla kas opgeleverd. Inmiddels is de bouw van fase 2 al aardig op weg. Een interview met Howard Kosaka, één van de initiatiefnemers.

1. Kunt u iets over uzelf vertellen? Wat heeft u gestudeerd en wat is uw beroep?

Ik heb de studie Agribusiness & Bedrijfskunde gedaan aan de University of British Columbia in Canada. Ik ben zeventien jaar lang eigenaar en bedrijfsleider geweest van een zelfstandige tomatenkwekerij, en daarna volgden enkele joint venture-samenwerkingen.

2. U werkt al heel lang samen met Van der Hoeven. Wanneer is dit begonnen en hoe ziet die samenwerking eruit?
Onze samenwerking begon in 1989 en is al die tijd blijven bestaan. De eerste kas van Van der Hoeven diende voor vleestomaten en had een omvang van 5 hectare. In 1991 hebben we nog een kas van 5 hectare gebouwd, dit keer voor trostomaten. Twaalf jaar later, in 2003, hebben een nog veel grotere kas van 13 hectare voor trostomaten gebouwd, en in 2005 volgde een uitbreiding met nog eens 10 hectare. In 2016 kreeg ik in verband met een ander project weer met Van der Hoeven te maken, maar dit keer in een andere rol, namelijk als consultant. In die hoedanigheid was ik in 2016 betrokken bij een project van 2,5 hectare voor de teelt van sla. Momenteel bouwen we nog een kas voor sla van 2,5 hectare bij.

3. Deze kassen voor slateelt staan in de Canadese provincie Alberta. Welk klimaat heerst daar? En is de keuze voor het type kas uitsluitend gebaseerd op het klimaat in Alberta?
De kassen voor de tomatenteelt staan allemaal in Vancouver, British Columbia. Beide kassen voor de slateelt bevinden zich in Lethbridge, Alberta. De keuze voor Zuid-Alberta (49° NB) als locatie voor slateeltprojecten hangt vooral samen met de vraag van consumenten naar Canadese producten gedurende het hele jaar. Maar ook de beschikbaarheid van land en water was belangrijk. Een andere factor was inderdaad het klimaat in Alberta en in het bijzonder de hoge intensiteit van het omgevingslicht in de winter en de lage luchtvochtigheid met koele nachten in de zomer. Ook van belang waren zaken als de mogelijkheid tot decentrale energieopwekking, het aanbod van arbeid en efficiencyvoordelen op het gebied van distributie en logistiek.

4. Met welke onzekerheden en twijfels had u te maken bij het opzetten van het hightech kassenproject voor de teelt van speciale slasoorten?
Het was een pittige onderneming om relatief nieuwe technologieën te combineren die nooit eerder waren ingezet voor de slateelt in een andere klimaatzone. Er waren vrijwel geen bestaande voorbeelden waar we op konden voortbouwen. Ondanks deze onzekerheden bleven we geloven in het succes van dit slateeltproject van Van der Hoeven.

5. Wat vindt u uiteindelijk van de kas? Is er iets dat u nog wilt uitlichten?
Het genetische potentieel van slazaad (of elk ander zaad) kan alleen volledig tot uiting komen bij gebruik van technologische systemen die alle plantenstress wegnemen en zo een optimale, evenwichtige groei stimuleren. De kas van Van der Hoeven is er juist voor ontworpen en gebouwd om deze resultaten te bewerkstelligen. Zulke initiatieven helpen ons om de traditionele teeltmethoden geleidelijk in te ruilen voor een werkwijze die meer op gegevens en plantsensoren is gebaseerd.

6. Hoe heeft u de samenwerking met Van der Hoeven tijdens de opbouwperiode en daarna ervaren?
De medewerkers en het management van Van der Hoeven stellen zich altijd zeer coöperatief en constructief op. Het belang van zulke goede relaties neemt alleen maar toe gezien de razendsnelle technologische innovaties in de tuinbouwsector en de hoge kosten die hiermee verbonden zijn.

7. Inmiddels wordt al hard gewerkt aan de tweede bouwfase, een kopie van de eerste fase die in juni 2017 werd opgeleverd. Wat was de belangrijkste reden voor deze snelle uitbreiding?
De snelle uitbreiding van de kas voor slateelt had te maken met de gunstige marktkansen en de mogelijkheid om meerdere slavarianten te telen en een betere match te creëren tussen genotype en omgeving.

8. Wat vindt u van de huidige ontwikkelingen in de tuinbouwsector? Hoe ziet u de toekomst van de tuinbouw?
Technologische innovaties zorgen ervoor dat de glastuinbouw zich naar alle hoeken van de wereld kan uitbreiden, ongeacht uiteenlopende klimatologische omstandigheden. Deze trend zal zich waarschijnlijk doorzetten. En natuurlijk zal telen op basis van menselijke waarneming steeds meer plaatsmaken voor op gegevens gebaseerde processen. Dat blijkt wel uit het toekomstbeeld dat wetenschappers in ons vakgebied schetsen.

DSC01540 edit kopie 661b3

 


De Verenigde Arabische Emiraten is wellicht niet de eerste locatie waar je een kas zou verwachten. Niets is minder waar. De ontwikkeling van ons intelligente en duurzame HACo-systeem, maakt het mogelijk om ook in dit lastige woestijnklimaat optimaal te kunnen telen. 

 

Tuinbouwprojecten met IQ

 

portfolio

logovierkant

Ons adres

Bezoekadres
Vrij-Harnasch 124
2635 BZ Den Hoorn
Nederland

KvK: 27217083

Neem contact op

+31 88 262 66 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van der Hoeven

Blijf op de hoogte