De zekerheid van een kant-en-klaar project

foto De zekerheid van een kant-en-klaar project

Kassen zijn in snel tempo steeds groter en complexer geworden. Daarom kiezen veel opdrachtgevers ervoor projecten turn-key te laten opleveren. Die vraag stelt hoge eisen aan een kassenbouwer. Want het gaat niet alleen meer om de bouw van een degelijke kas, uw kassenbouwer moet ook de verantwoordelijkheid aankunnen van een optimale integratie van installaties. Van der Hoeven is die kassenbouwer. We hebben de expertise om onder uiteenlopende omstandigheden de rol van centrale spil te vervullen. Al in een vroeg stadium zien we toe op een correcte planning en aansturing van alle partners die maar bij een project betrokken kúnnen zijn. Certificering conform HortiQ en ons lidmaatschap van de AVAG is het bewijs van die ervaring en deskundigheid.

Optimale integratie
Doordat we de basisfuncties van een project grotendeels in eigen huis kunnen realiseren - kas en verwarming - is een perfecte integratie van kas en techniek gewaarborgd. Andere specialisaties, van irrigatie tot automatisering en intern transport, zijn in handen van betrouwbare partners en toeleveranciers. Die manier van werken garandeert zeer korte lijnen, met een hoge mate van efficiency en minimale faalkosten als gevolg. U heeft de zekerheid dat uw kas conform planning wordt opgeleverd. En ook conform de eisen die u aan uw project stelt. Turn-key betekent bij Van der Hoeven ook écht turn-key, overeenkomstig de specificaties die u als opdrachtgever wenst.