Disclaimer

Bestemming en onrechtmatig gebruik
Dit e-mail bericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, dit e-mailbericht per ommegaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is, behoudens (schriftelijke) toestemming van Van der Hoeven, niet toegestaan. 

Zorgvuldigheid
Van der Hoeven  neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verzenden van e-mailberichten over de digitale snelweg. Van der Hoeven bv sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mailbericht. Van der Hoeven garandeert niet dat een bericht wordt bezorgd zonder onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s.  

Voorbehoud van rechten
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend jegens Van der Hoeven. Indien u een officiële beslissing wenst waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een op schrift gestelde en ondertekende beslissing te vragen.