Disclaimer

intagra pill


intagra cheap


intagra tablets pills 50 mg


intagra 100 reviews


intagra 100mg


intagra 100 side effects


intagra purchase


buy intagra


intagraintagra 100mg side effects


intagra 100mg tablets


intagra tablets


online intagra

Bestemming en onrechtmatig gebruik
Dit e-mail bericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, dit e-mailbericht per ommegaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is, behoudens (schriftelijke) toestemming van Van der Hoeven, niet toegestaan. 

Zorgvuldigheid
Van der Hoeven  neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verzenden van e-mailberichten over de digitale snelweg. Van der Hoeven bv sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mailbericht. Van der Hoeven garandeert niet dat een bericht wordt bezorgd zonder onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s.  

Voorbehoud van rechten
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend jegens Van der Hoeven. Indien u een officiële beslissing wenst waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een op schrift gestelde en ondertekende beslissing te vragen.